Saturday, January 6, 2018
سعید رهنما از گیربکس سازی تا حیاط خلوت رژیم
سعید رهنما رفیق شفیق آیت الله! مالک کارخانه گیربکس سازی رهنما در اراک در روزهایی که شهرهای مختلف ایران آغاز و ادامه انقلاب بزرگ دموکراسی خواهانه را رقم زدند صفحه ای سیاه از زندگی خود را رقم زد تا نام او در ذهن های پیگیر، انتقام جو و پاسخ خواه فردای ایران برای همیشه نقش ببندد. مردی که به همراه برادرش نصراله رهنما مالک کارخانه صنعتی گام و فعال در زمینه برج های انتقال نیرو در دهه 60 با بهره گیری از دوستی با شخص اکبر هاشمی رفسنجانی و با استفاده از رانت و وام های بلاعوض کارخانه گیربکس سازی را بنا نهاد نه تنها کمکی به کشور نکرد بلکه فساد اخلاقی گسترده و در کنار آن شرب خمر و فساد گسترده و واضح در خانواده وی از دختر تا پسرانش آنچنان وی را از واقعیت های کشور دور کرد که با طلاق همسر و افشای روابط وی با برخی از کارمندان زن شرکتش و وکیلش وی در مسیری قدم نهاد که پایانش قرار دادن منزل شخصی اش در اراک در اختیار وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و سپاه بود تا باز هم مورد لطف ارکان قدرت فاسد قرار بگیرد.
سعید رهنما که دوره های مهم ساخت و تولید دستگاه ها و تجهیزات سنگین صنعتی را با هزینه دولت و شرکت ماشین سازی اراک پیش از شورش های 1357 در خارج از ایران دیده بود امروز در بدترین دوران کشور منزل شخصی اش در خیابان ملک اراک را به محل بازداشت جوانان و مبارزین آزادی خواه تبدیل کرد تا به پلیسی کمک کند که جرات آوردن خودروهایش را هم در ملاعام ندارد و با خودروهای شخصی کارکنانش مبارزین را در ابتدا به منزل وی که نزدیکترین نقطه به محل تظاهرات بود منتقل و سپس شب هنگام به مکان های نامعلوم جهت کشتار و شکنجه منتقل می کرد.
آری آقای رهنما رژیم در سراشیبی سقوط خود قرار دارد و شما سوار بر خودرو ای شده ای که نه تنها گیربکسش خرد شده بلکه ترمز هم بریده است. دوست عزیز ماه پشت ابر نماند و چشم های تیزبین مردم آنچنان شما را رصد کرد که امروز جز رسوایی که البته در وجود شما شرم وجود ندارد چیزی برایتان حاصل نشد.
منزل سعید رهنما در خیابان ملک شهر اراک
سعید رهنما در آموزشکده شرکت ماشین سازی اراک
نصراله رهنما برادر سعید رهنما
 آقای رهنما در پیروزی انقلاب ما مرزهای کشور بسته خواهد بود و راه فراری نیست. در هر نقطه ای از دنیا که باشید بازگردانده خواهید شد و شما باید در دادگاه ملی پاسخگوی خیانت های خود باشید. ای کاش به جای قرار دادن خانه در اختیار وزارت اطلاعات به فکر رفت و آمدهای دخترتان هم بودید که روابط نامشروعش دیگر جایی برای تعجب هم باقی نگذاشته است. آقای سعید رهنما تا دیر نشده  به فکر نجات خود باش. رژیم رفتنی است و دست خونین انتقام ما بر گردن شما هم چنگ خواهد زد. آنچنان از قدرت به زیر خواهیمتان کشید که کری خوانی ها و عرض اندام کردن هایتان و این اطمینان به ثبات کشتی در هم شکسته تان در کسری از ثانیه به وحشت و جنون تبدیل شود. طلوع صبح نزدیک است و این هاله سیاه از سر کشور برداشته خواهد شد. ما در نزدیک ترین نقطه مرزی کشور همه چیز را رصد می کنیم و از رگ گردن به شما نزدیکتریم.
 

web counter
Temp: BY Milad S (Miloe)