Friday, December 30, 2016
پاسخ کامران نجف زاده به مردم در مورد املاک نجومی (صرفاً جهت اطلاع)
کامران نجف زاده، خبرنگار وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران ایران که چندی پیش مفتضحانه به دلیل جاسوسی از فرانسه به عنوان عنصر نامطلوب اخراج و دیپورت شده بود چندی است در ایالات متحده با عنوان سفیر کودکان و سالمندان جمهوری اسلامی مشغول انجام فعالیت های جاسوسی، لابی گری و ایجاد جنگ روانی علیه مخالفین حکومت ایران تحت عنوان خبرنگار و سفیر است.
در زیر پاسخ توهین آمیز آقای سفیر در اینستاگرام به مردم در جواب سوالی در مورد هدیه گرفتن آپارتمان از قالیباف شهردار انتصابی تهران در رسوایی موسم به املاک نجومی شهرداری تهران می بینید. واقعاً ادبیات نجفی زاده در پاسخ به فردی که حتی شاید به او توهین کند اینگونه باید باشد؟ آیا این ادبیات یک سفیر کودکان است؟ نجف زاده به راستی میراث دار کیهان و سپاه پاسداران و شرکای خود است که وقتی به نوشته ها و سخنرانی هایشان نگاه می کنیم گمان می بریم مشتی چماق به دست در یکی از قدیمی ترین روزنامه کشور که روزی جایگاه بزرگان رسانه و قلم بود نشسته اند. برای نظام اسلامی و سفرایش و کودکانی که این آقای ظاهراً فرهنگی و ظاهراً محترم خود را سفیرشان می داند متاسفم. web counter