Tuesday, August 7, 2012
شکستن نمادها، آرزوی دیرینه خواب بی تعبیر
5 سال از حضورم در انگلستان و دور شدن از سیستم قبلی مبارزه می گذرد سیستم فرسایشی و یاس آور. 5 سال بزرگتر شدم 5 سال با تجربه تر پنج سال پخته تر و 5 سال با اطلاع تر. آن زمان آمده بودم تا یک تنه مقابل رژیم بایستم به مانند زورو. افسوس که آن همه انرژی در طی کوچه های بی راهه تلف شد. اما بازگشتم خیلی سریع به لطفا کمک های گوردن براون. بازگشتم تا ماموریتی برای وطنم را به اتمام برسانم ماموریت طولانی سخت اما شدنی. مرگ تراژیک، درد آور و کمرشکن ندا را دیدم و تخریب مظلومیت او را. اما ماندم، ایستادم و هنوز هستم.
طی این پنج سال به کوبا، مصر، ونزوئلا، جمهوری چک، آلمان، صربستان و... سر زدم اوضاع را دیدم اوضاع کشور خودم را هم لحظه  به لحظه رصد کردم. از دور به وقایع نگاه کردم، به حاشیه رفتن ها را دیدم و از هم پاشیده شدن ها را. جنگ های رو در رویی را دیدم که دو طرف جنگ یک هدف مشترک داشتند آن هم نابودی نظام بود و اما از همه دردناک تر به چشم دیدم نمادها به دست خودمان در حال تخریب شدن بودند. اما بازی کثیف رژیم برای تخریب نمادها بدترین چیزی بود که بعد از مدت ها زبانم را باز کرد. بازی قدیمی با مامور قدیمی اما با سیستم جدید. در مورد آدم های مثل عباس ف خیلی نیازی به توضیح نمی بینیم در مورد این آدم اسناد و مدارک به قدری کافی است که هر عقل سالمی تایید می کند او مامور ویژه وزارت اطلاعات است ماموری که این روزها وزارت اطلاعات رژیم به خاطرش از مامورانش هم می گذرد. بحث خاصی رو ماهیت او ندارم اما تخریب چهره احمد باطبی برای من یادآور بازی قدیمی رژیم بود برای تخریب نمادها. نماد قیام افتخار آمیز 18 تیر. پیش از این به یاد داشتیم گفتند ندا را خارجی ها کشتند، برخی از اراذل و اوباش احمدی نژاد هم گفتند ندا با برنامه ریزی کشته شده تا حکومت تخریب شود. این واضح است که حنای رژیم دیگری در این موارد رنگی ندارد و حاکمیت هم می داند روی این نوع دروغ گویی ها دیگر نمی تواند خیلی حساب کند. اما بازی این روزها جالب شده است. حکومت با تمام قوای رسانه ای خود در ایران و امریکا به جنگ احمد باطبی رفته است. مدت هاست از باطبی بی خبرم و اگر اطرافیان عباس ف این بازی را به راه نیانداخته بودند شاید به سایت باطبی هم سر نمی زدم و جواب او را نمی دیدم. سایت های وابسته به وزارت اطلاعات و روزنامه هایی مثل کیهان که محل اجماع بازجوهای سابق و ماموران سوخته اطلاعات است در عملیاتی هماهنگ فایل صوتی را پخش کردند که احمد باطبی با بازجوی اطلاعات در ارتباط است. با تکذیبیه باطبی و بیانیه حزب دموکرات کردستان بار دیگر تیر رژیم و عباس ف را به سنگ کوبید تا مشت دیگری بر دهان حرافان کوبیده شود.
در تصاویر منتشر شده از پیج نگین شیر آقایی سوال های جالبی دیدم که عباس ف در جواب آنها با فحاشی واکنش نشان داده بود؟ سوال هایی که انقدر تلخ بود که حتی شیر آقایی هم از مقابله با آنها فرار کرد. آن سوالات جالب اینهاست: یکی پرسیده چرا همیشه افرادی که عباس ف مخالفشان هست را سایت های رژیم هدف می گیرند؟ چرا رژیم هم مخالف افرادی هست که عباس ف با آنها مشکل دارد؟ چرا همه برنامه های تخریب توسط عباس ف و سایت های رژیم همزمان اجرا می شود؟ چرا رژیم و عباس ف همزمان یک نفر را هدف می گیرند؟ چرا رژیم حاضر است به خاطر عباس ف از مامور خود بگذرد؟ این همه هزینه برای یک فرد به چه علت است؟ چرا برای دیگر نیروهای اپوزوسیونی انقدر هزینه نمی شود؟  چرا این به ظاهر انگ های رژیم و عباس ف علیه باطبی ها مشابه هم هست؟ و سوال جالبی که در پیج شیر آقایی بی پاسخ مانده بود آن هم این بود چرا رژیم و عباس اینقدر تفاهم دارند؟ همه و همه می دانند جمهوری اسلامی نظامی هست که در ظاهر تمام دشمنانش را ریز، پست، ضعیف و در هم شکسته می داند و از له کردن آنها با اطمینان سخن می گوید. از آمریکا، انگلیس، اسرائیل گرفته تا جورج بوش، اوباما، نتان یاهو تا رضا پهلوی و سایر اپوزوسیون ایرانی. اما تا به حال حداقل من در طی این سالها ندیدم این نظام از رویارویی با یک فرد هراسی داشته باشد نظامی که ماهیت آن تهدید است به هیچ رسانه ای اجازه نمی دهد از یک اپوزوسیون خارجی به نوعی صحبت کند که که او قدرت دارد. اما همین نظام و همین رسانه هایش می نویسند: "بدیهی است در هر زمان و مکانی که امیرعباس فخرآور حضور داشته باشد برنامه و طرحی برای به چالش کشاندن جمهوری اسلامی در شرف تدوین است." مردم عزیز ایران، هموطنان گرامی و اپوزوسیون محترم این بازی وزارت اطلاعات برای آن است که بگویند او دشمن ماست اما من و شما که حساب دو دو تا چهار تا را قبلا پس داده ایم باید بفهیم چرا نظام انقدر از او تعریف و تمجید می کند و خود را در مقابل او ضعیف معرفی می کند؟ چرا نظام به رسانه های خود اجازه می دهد از او  یک نیروی مخالف قوی بسازند؟ چرا نظام از رضا پهلوی با آن سابقه مشخص تعریف نمی کند؟ چرا از آنهایی که تا امروز محکم ترین و کاری ترین ضربات را به پیکره اش زده اند تعریف نمی کند؟ 
به راستی اگر احمد باطبی مهره وزارت اطلاعات است چگونه سایت های وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات مثل جام نیوز به خود اجازه تخریب او را می دهند مگر یک رسانه در ایران جرات آن را دارد که جاسوس وزارت اطلاعات را تخریب کند؟ چگونه است عباس ف جز در مواردی هماهنگ شده توسط این سایت ها تخریب نمی شود؟ اگر باطبی مهره نظام است این همه دشمنی با او در سایت های حکومتی چه علتی دارد؟ چگونه وزارت اطلاعات به سایت های خود اجازه داده که مهره مخفی اش را لو بدهند؟ چگونه است که منبع تمام اخبار سایت های حکومتی بر ضد باطبی و اپوزوسیون ایرانی سایت فخر آور و دکان هایی است که او در آنها جیره خواری می کند؟ چگونه است همه این همه مطلب بر ضد فخرآور را سایت های حکومتی منتشر نمی کنند؟ اگر او به گفته همین رسانه ها، در حال تدوین برنامه هایی علیه نظام است چرا مساله تجاوز او به دانشجویان دختر و پرونده های متعدد فساد اخلاقی و رفتاری او را سایت های نظام پوشش خبری نمی دهند تا رسوا شود این مهره خطر ساز برای نظام؟ مگر نه اینکه همین نظام کوچکترین ضعف یک مهره اپوزوسیونی را انقدر بزرگ می کند تا او را به زمین بزند؟ چرا انگ های بی شمار عباس ف را رسانه ای نمی کنند؟ این همه حجب و حیای سایت های حکومتی در مورد عباس از کجا منشا می گیرد؟ از ستارالعیوب بودن آقایان یا تاکید وزارت اطلاعات مبنی بر حمایت از مهره اش و سناریو از پیش تعیین شده؟ چرا پوشانندگی عیب ها در مورد بقیه رعایت نمی شود؟ پرتاب آب دهان یک نیروی اپوزوسیون روی زمین را به بی فرهنگی او تا فساد اخلاقی احتمالی اش بالامی کشید این همه رعایت حال عباس چه دلیل دارد؟ ما بد شانسیم یا عباس خیلی خوش شانس هست؟
عباس این همه پرونده فساد دارد، این همه دروغ گویی می کند که دانشجوی دانشگاه تهران بوده و حتی یک مدرک هم ندارد (اگر وزارت اطلاعات به دستش نرساند از همان مدرک های عوضعلی کردانی) چرا یک سایت حامی رژیم پیگیر نمی شود؟ مگر مادر کردان به عزایش ننشست با آن مدرک جعلی؟ این همه هماهنگی در انتشار اخبار ضد باطبی در سایت های دکان های فخر آور و سایت های نظام چه دلیلی دارد؟ اگر عباس آنقدر که خودش می گوید و نظام هم در سایت هایش تاکید کرده برای حکومت خطرساز و خطرناک شده چرا هیچ سایتی بر علیه او مطلبی نمی نویسد؟ چگونه شده که نظام با افتخار فایل صوتی مکالمه باطبی با بازجویش را منتشر می کند و جاسوس اطلاعات را اینگونه لو می دهد؟ آزادی انیدشه در ایران فوران کرده یا آزادی رسانه ها؟ اطلاعات از زندگی شخصی افراد و اطلاعات هویتی که در اختیار ثبت احوال و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است توسط چه کسی جز وزارت اطلاعات به دست عباس می رسد؟ سناریو های تخریب را چه کسی جز اطلاعات به او دیکته می کند؟


آقایان اطلاعاتی پروژه شکست خورده، باور کنید هزار و یک گاف داده اید. عباس مهره سوخته است درک کنید و باور بیاورید. حتی یک مدرک دانشگاهی هم به دستش نرسانید. حتی یک گواهی عدم سو سابقه هم به دست نرساندید. در حمایت از او ضعیف و آماتور عمل کردید. کوچکترین مطلبی علیه او جز در مواردی هماهنگ شده انتشار ندادید این همه بیانیه و مساله اخلاقی داشت چرا برای فریب اذهان هم که شده یکبار پیگیر نشدید؟ بازی آماتور فاجعه باری را دنبال کردید که امروز رسوایتان را هم حاضر نیستید باور کنید و بدانید عباس مهره سوخته است و نیاز به یک مهره جدید دارید. شما نتان یاهو و سیاست مداران آمریکایی مثل میت رامنی را که دائم در حال تهدید به جنگ علیه تان هستند را هم انقدر خطرناک جلوه نمی دهید که عباس را خطرساز می دانید. سوتی دادن هم حدی دارد برادر اطلاعاتی. عباس ف تو هم بهتر است دیگر شعور مردم را به اندازه خودت ندانی مردم درک دارند، فهم دارند، حساب و کتاب سرشان می شود. حذف نظرات مردم از صفحه فیس بوک و برداشتن لینک اخبار مخالف خودت در نظرات را به چه دلیل انجام می دهی؟ ما که همه به قول تو مهره نظام هستیم بذار تا مردم نوشته های دروغین مان را ببنید و بیشتر از این رسوا بشویم و اندکی هم از نفرت عمومی از تو کاسته شود. با ساختن آی دی های جدید در سایت بالاترین و آزادگی تا کی می خواهی مردم را فریب بدهی تا به امروز متوجه نشدی با اولین کامنت مردم شناسایی ات می کنند؟ عباس باور بیاور سطح شعور مردم بسیار بسیار بیشتر از دوستان اطلاعاتیت است. 

 مردم عزیز ایران باور کنید و یقین داشته باشید عباس ف عروسک نظام است وگرنه این حکومت مشی 34 ساله خود را که حقیر نشان دادن دشمن است را کنار نمی گذاشت و لب به تعریف از قدرت او نمی کرد. عباس مامور جمهوری اسلامی در آمریکا برای ایجاد ارتباط با سیاست مداران آمریکایی و خبر رسانی از درون مرکز قدرت آمریکا برای نظام است. ماموریت او ایجاد جنگ روانی با مبارزین، تخریب مبارزین و ممانعت از پرداختن مبارزین به  اهداف اساسی می باشد که نابودی نظام از جمله آنهاست. او ماموریت دارد با ایجاد یک جنگ روانی برای شخصیت های سرشناس اپوزوسیون آنها را دچار انفعال کرده تا از اهداف اصلی شان دورشان کند. ورورد به محدوده شخصی زندگی افراد با استفاده از اطلاعاتی که از وزارت اطلاعات به او دیکته کرده و وادار کردن افراد به پاسخگویی و ایجاد یک فضای ناسالم از جمله مهمترین اهداف عباس ف است.
 این سوال ها تنها یک جواب دارند و اگر عقل سلیم به خوبی به آنها فکر کند با یک حساب سرانگشتی به نتیجه ای که باید برسد می رسد. رژیم در مقابل نماد ها قد علم کرده می خواهد آنها را تخریب کند و برنامه ای را توسط مامورانش به اجرا گذاشته است. آنقدر این دلقک در بین اپوزوسیون بی آبرو و بی اعتبار شده که سالهاست با فرار از پاسخگویی به فحاشی و بیمار خواندن مخالفان روی آورده است. هیچ جوابی وجود ندارد. لابی رژیم در امریکا برای ایجاد ارتباط با امریکا یک مامور بیشتر ندارد آن هم عباس ف است.
به رژیم و تمام وابستگانش می گویم ما هم تمام قد در برابر تخریب نمادها ایستاده ایم و پاسخ هایی را هم به زودی خواهیم داد.
موضوع بود و نبود باطبی نیست موضوع یک جنگ نرم است که باید با آن مقابله شود. برای مردم هم بود نبود افراد معنی خاصی ندارد. میلیون ها نفر در ایران نام باطبی را هم نشنیده اند و ما باید باور کنیم مبارزه تنها در این قفس محصور فضای مجازی جریان ندارد مبارزه در کوچه و پس کوچه ها ایران، دانشگاه ها، ادارات، خانه ها و قلب میلیون ها ایرانی جا دارد و در این میان بود و نبود افراد هیچ اهمیتی ندارد و آنچه مردم در سر می پرورانند تنها نابودی رژیم است نه اینکه چه کسی جاسوس است چه کسی نیست. بار دیگر به بایکوت کامل عباس ف و اطرافیاش تاکید می کنم و به مردم پیشنهاد می کنم را از هم دهان شدن با او و خانواده اش و پاسخگویی به فحاشی هایشان به شدت دوری کنند. این آدم نه اعتباری دارد نه آبرویی و نه توان انجام کاری را دارد بدترین درد برای او سکوت است. او نه ایدئولوژی خاصی دارد نه از تئوری خاصی پیروی می کند منطق او منطق رژیم یعنی توهین است. شکستن نماد ها یک آرزوی دیرینه برای رژیم است همانگونه که تا امروز خوابی بوده بی تعیبر. رژیم در اوج درماندگی به سر می برد و مطمئنا ضربات مردم ضربه ای مهلک و تمام کننده بر این درخت خشک و بی ریشه خواهد بود و نابودی این درخت خشکیده به معنی نابود شدن تمام آفت هایی هست که سالهاست در تنه خشکیده آن زندگی می کنند آفت های مثل عباس ف.

آرسام مصباحی
دبیر سابق کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
لندن- بریتانیا
8.7.12

اضافی
1 Comments:
ممنون عزیز . از محبتی که به من داشتی . و ممنون از بابت توجه به موضوعی که مدت هاست تلاش به گفتنش داشتم .

web counter
Temp: BY Milad (Miloe)