Monday, August 20, 2012
افشای سند جدید از نحوه اخذ پاسپورت عباس فخر آور با دستور وزارت اطلاعات
همانگونه که ملاحظه می نمائید سند زیر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ یعنی مدت زمان کوتاهی قبل از خروج فخرآور از طرف مدیر کل اداره سوم یعنی جاسوسی وزارت اطلاعات با ذکر و یادآوری مفاد بسیار حساسی نوشته شده است.
 نخست اینکه این امر بر مبنای مصوبه ای در هیت معاونان وزارت اطلاعات با کد ۴۴۱-ن در تاریخی تصویب و مجددا در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۴ با هماهنگی دو اداره جاسوسی و عملیات برون مرزی الحاقیه پیدا نموده و برنامه شروع عملیات آنها و اعزام امیر عباس فخرآور برای اجرای عملیاتش به جلوتر از برنامه تدوین شده موکول شده که خود این مهم و حائز اهمیت است. چرا؟
- این سند نشان می دهد که امیر عباس فخرآور بوسیله اداره کل دوم برون مرزی و ح ۳ که صرفا در منطقه قاره آمریکا فعال است مدیریت می شود و خود این امر نشان از هماهنگی قبل از خروج فخرآور با رئیس اطلاعاتی دوائر کشورهای شمال آمریکا بخصوص کشور آمریکاست.
- در بخش بعدی این سند شما به وضوح مشاهده می نمائید که برای عباس فخرآور تقاضای پاسپورت کد ۰۲-ط-۱۲ می گردد یعنی پاسپورت امنیتی از نظر دوائر اطلاعاتی که در خروجی های ایران و ورودی بوسیله کارمندان وزارت اطلاعات و همچنین ادارات اطلاعات نیروی انتظامی و اداره گذرنامه قابل شناسائی و همکاری با دارنده می باشد.
- نکته بسیار مهم در دو سطر آخر این نامه منعکس می گردد آنجائیکه فخرآور را بعنوان جمعی معاونت برون مرزی معرفی می نمایند یعنی اینکه فخرآور در زمان نوشتن این نامه دقیقا بوسیله وزارت اطلاعات استخدام رسمی و دارای پرونده پرسنلی بوده وگرنه هرگز به درج چنین مطلبی مبادرت نمی ورزیدند.
در نهایت این سند که بی شک و شفاف ترین سند مزدوری فخرآور برای وزارت اطلاعات است بوسیله مدیر کل وقت اداره جاسوسی یعنی آقای ادیب که با کد ۲۱۴ ذکر شده برای تسریع در صدور پاسپورت برای فخرآور نوشته شده و فخرآور آماده خروج و فریب دولتمردان آمریکایی و نابودی جنبش دانشجوئی مظلوم ایران بوده که بوسیله مدیرکل اداره حفاظت اطلاعات بالاترین منصب امنیتی وزارت اطلاعات آقای محب با کد ۳۱۲ پاراف شده و دستور اقدام صادر گردید.
این نامه بر طبقه تصویر اصل در زیر با طبقه بندی فوق سری یعنی بالاترین درجه نامه نگاری دولتی صادر شده و به وزیر اطلاعات و ادارت امنیت و اداره کل مالی که اداره نهم وزارت اطلاعات است برای پرداخت و آزاد سازی بودجه کامل عملیات عباس فخرآور و پروژه ای که او قرار بوده اجرا نماید رونوشت شده است.


منبع: حمید رضا ذاکری مامور سابق وزارت اطلاعات:
http://www.persian.se/article675.html


بخوانید:
http://arsam-m.blogspot.co.uk/2012/08/blog-post_7.html
http://arsam-m.blogspot.co.uk/2012/08/blog-post_6981.html
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)