Tuesday, March 20, 2012
نوروز، ایران و آفتاب دموکراسی
به مانند 33 نوروز گذشته نوروز امسال نیز کشور ما با بدترین نوع از دیکتاتوری در طول تاریخ خود روبروست. فشارهای وحشتناک اقتصادی ناشی از حماقت و بازی با آتش ناسیاست مداران حکومت اسلامی، تحریم، خطر جنگ، خفقان شدید در ایران، بسته شدن راهای ارتباطی مردم با یکدیگر و فیلترینگ سایتها و مسدود شدن ایمیل ها و پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای و... همه و همه نشان دهنده اوج بیچارگی و بحران مشروعیت در حکومتی است که از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیست و تنها به فریبکاری و باج دادن به قشر فریب خورده روستایی برای خرید مشروعیت روی آورده که تاریخ نشان داده نه تنها موفق نبوده بلکه نارضایتی را بیشتر هم کرده است.
هموطن عزیز از شمال تا جنوب از غرب تا شرق ایران با نگاهی از بالا به آن سرزمین اوج ناامیدی در بین جوانان و غم را در چهره ی شما می توان دید اما مساله مهم تری که باید به آن توجه داشت این است که ایرانی در هیچ گذاری از تاریخ جدا از هم نبوده و همواره یک "ما" بوده و هست.
درد شما درد ما و غم شما غم ماست و در این گذر مهم تاریخ تنها ما می توانیم به خود و کشورمان کمک کنیم. حکومت دیکتاتور اسلامی در سالی که گذشت متوجه اراده دنیا برای مقابله با خود شد و یقین داشته باشید جهان هر حرکت اشتباه از این حکومت را با شدید ترین پاسخ جواب خواهد داد و در این راه برای نابودی و ریشه کنی این دیتکتاتوری فاسد ما هم از هیچ تلاشی دست برنخواهیم داشت.

سال جدید را به امید آزادی آغاز می کنیم و این نوید را به همه شما عزیزان می دهم دیگر فرصتی برای این رژیم باقی نخواهیم گذاشت تا بیش از این با آرزوهای میلیون ها جوان ایرانی و سرنوشت کشور بازی کند. طناب دار را بر گردن خامنه ای و سران این حکومت محکم و محکم تر خواهیم کرد و ایمان داشته باشید به زودی بساط ظلم را ریشه کن خواهیم کرد. ما متوجه اوج دیکتاتوری و بسته بودن دست ها و پاهای شما در ایران برای مقابله با این حکومت وحشی هستیم و حتما با افزایش فشار جهانی سال جدید را به سال سخت تر و غیر قابل تصوری برای این حکومت مبدل خواهیم کرد.
نهایت تبریک، احترام و همدردی خود را به خانواده های داغدار و عزیز ایرانی که فرزندانشان را در راه آزادی ایران از دست دادند تقدیم می کنم و بالاترین تبریک را به خانوادهای زندانیان سیاسی که عزیزانشان را در کنار سفره هفت سین نداشتند تقدیم می کنم. هموطنان عزیز این پاییز تمام خواهد شد و بهار آزادی و صلح در کشور طنین انداز خواهد شد همانگونه که در کشورهای عربی مثل لیبی، تونس مصر و به زودی در سوریه طنین انداز خواهد شد.
هموطن گرامی مبارزه ما با این حکومت به شدت تصفیه شده و گروه های تروریستی مانند گروهک منحله مجاهدین در منجلابی از نابودی فرو رفته و نیروهای سالم و وطن پرست به مانند آفتابی از پست ابر خود را نشان داده اند. پاک شدن مبارزه نوید بخش روزهای آفتابی تر برای تلاش جهت نابودی این حکومت است و بدانید به پیروزی بسیار نزدیک هستیم.
ضمن تبریک سال نو و بهار ایران از شما می خواهم باور کنید و فقط باور کنید تغییر این رژیم شدنی و لازم است و مطمئن باشید در این راه پیروزی و آفتاب دموکراسی از آن ماست.

آرسام مصباحی
بریتانیا
اول فروردین 91
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)