Friday, November 20, 2009
وقت نوشیدن داروی نظافت است آقای رادان
احمدرضا رادان فرمانده پر ماجرای نیروی انتظامی تهران این بار با بروز شایعاتی مبنی بر اینکه قبل از مرگ رامین پوراندرجانی او را تهدید و دعوت به سکوت کرده بود وارد یک بحران دیگر شد. رادان که جریان تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه کهریزک وی را تا مرز برکناری پیش برده بود و البته در آن زمان مسئولین از بیم آنکه با این برکناری بر بسیاری از گفته ها وشنیده ها در مورد کهریزک دست تایید گذاشته شود مانع از برکناری وی شدند اما ماجرای کهریزک هر روز ابعاد جدید به خود میگیرد و علیرغم اینکه مسئولین مملکتی از مجلس تا قوه قضاییه به هر شکل ممکن سعی میکنند مانع از بروز خبری از این ماجرا شوند و برای حفظ حیثیت نظام هرگونه واقعیت و خبر موثق را وارونه کرده و منکر هرگونه تجاوز میشوند ماجرای کهریزک مانند ماهی که پشت ابر نمی ماند هر روز رخی دیگری از خود نشان میدهد.

مرگ دکتر رامین پوراندرجانی در بازداشتگاه کهریزک و خبر آماتور وار در مورد خودکشی وی، غسل و کفن کردن وی در تهران با ممانعت از کالبد شکافی و سکوت محض خبری نیروی انتظامی در این مورد پرده ای دیگر از این ماجرا را کنار زد. عدم محافظت از وی در مقابل موج سنگین تهدیدها با توجه به حضور وی در کمیسیون امنیت ملی مجلس و کمیته ویژه و شهادت در مورد رویداد های کهریزک و اعلام این موضوع توسط او که امنیت جانی ندارد، دفن وی در حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و تدابیر شدید امنیتی و عدم گزارش کمیته ویژه تحقیق در مورد کهریزک که قسمتی از آن گزارش، مربوط به گزارشات رامین پور اندرجانی است همه و همه پیکان تیز اتهام را به سوی نیروی انتظامی و شخص رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران برگرداند و به واقع بر هر انسان آگاه و با انصافی این موضوع را قبولاند که کهریزک سازان و دروغگویان وقت بار دیگر از ترس آبروریزی دیگری مرگ وی را خودکشی جلوه دادند. این اولین باری نیست که در زندان های ایران یکی میمیرد و نمیگویند خودکشی و یا سکته کرده است. ازجمله مهم ترین این وقایع مرگ اکبر محمدی دانشجوی آملی در زندان اوین بعد از روزها اعتصاب غذا و و اعلام خبر سکته قلبی وی، مرگ امید رضا میر صیافی در زندان و اعلام مصرف بیش از حد دارو به عنوان دلیل مرگ و رویت پیکر زخمی و ضرب وشتم شده در پزشکی قانونی، مرگ های زنجیره ای بازداشت شدگان حوادث انتخابات و عدم پاسخگویی در این مورد توسط مسئولین هستند.
این بازی دردناک به مانند دیوی می مانند که هر روز یکی از پاکترین و با ارزش ترین فرزندان این آب و خاک را با خود به زیر خاک میبرد. فرزندانی که میلیون میلیون تومان از بیت المال هزینه بلوغ و شکوفایی شان شده و نان آور خانواده هایی بودند.
بعید میدانم این ظلم و بیدادی که بر مردم روا داشته شده است بتواند ماندگار شود. نیروی انتظامی باید پاسخگوی رفتارهای زننده و جنایاتی که در کهریزک شده باشد و در غیر این صورت مسئولین این نهاد باید منتظر عواقب اینگونه رفتارها باشند. به چه علت رادن به دادگاه فراخوانده نمیشود و در مورد مرگ محسن روح الامینی توضیح نمیدهد؟
این مدعی العمومی که در هر دادگاهی برای محکوم کردن یک دانشجو معترض، یک انسان نو اندیش قدم به میان میگذارد پس کجاست تا این بار مدعی آقای رادان شود؟ وزارت اطلاعاتی که مسئول شفاف سازی این گونه مسائل است تا به کی میخواهد با بازداشت قفل خفقان بر دهان اذهان جستجو گر بزند؟ تا به کی با زدن انگ آدم بیگانه بودن و جیره خوار دشمنانان میخواهد پوششی باشد بر افتضاحات آقای رادان؟ بهتر نیست برای آرام شدن جو این فردی که پا را فراتر از گلیم خود دراز کرده و گمان کرده در این مملکت هر اقدامی که میخواهد میتواند بکند را به دادگاه کشاند و از وی توضیح خواست؟ تا به کی قرار است مردم قربانی افرادی شوند که صرفا به دلیل وفاداری به طرز تفکر حاکم بر کشور هر آنچه که میخواهند میکنند. مردم خسته شدند از این سکوت، مرده خسته شدند از قربانی شدند فرزندانشان، مردم خسته شده اند از این فرمانده بی لیاقت.
آقای رادان این مقام به سردار زارعی ها وفا نکرد و بسیاری را پس از آنکه بر مردم جفا کردند به خانه فرستاد میدانم آنقدر ترسو هستی که حتی جرات شنیدن انتقاد را هم نداری وقتی مجری تلویزیونی را هم که از طرح امنیت اجتماعی انتقاد میکند خانه نشین میکنی، میدانم آنقدر بزدل هستی که دستور بازداشت و ضرب شتم منتقدانت را صادر میکنی، میدانم که خودت هم بازیچه شده ای اما خوب بدان آقای رادان در صورت ادامه این روند نه مردم دیگر تحمل این شیرین کاری ها را دارند نه نظام دیگر آنقدر قوی هست که پای شما بایستد و از شما دفاع کند این نظام به شدت ضعیف است و دیگر در شرایطی نیست که جز احمدی نژاد افتضاحات کسی را پرده پوشی کند یقین داشته باش تنها چیزی که انتظار شما را میکشد یک جام داروی نظافت است که شاید شما را هم در خواب به مانند رامین پوراندرجانی سکته دهد و پرونده شما و اعمالت را هم بدون بررسی و احقاق حقوق مظلومان و خانواده های شاکی ببندد. شاید راحت ترین کار ممکن بستن پرونده شما بدون هیچ دردسری باشد چون آمدن تو به دادگاه یعنی افشای نام اربابانت که این دستورات را به تو میدانند افشای نام سعید مرتضوی جنایتکار و ارباب ها بالا دستی او شاید هم فردا بشوی یک اسطوره به اسم شهید احمدرضا رادان.
در هر صورت سرنوشت سعید امامی را فراموش نکن.

آرسام مصباحی
منچستر- انگلستان
11/20/09
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)