Sunday, April 19, 2009
اعلام کناره گیری شورای مرکزی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
همیشه سخن از ساختن راحت و از ویرانی سخن گفتن سخت بوده و هست. سخن گفتن از جدایی از این نهاد به مانند جدایی از خانه به هنگام خروج اجباری از میهن برایم سخت است اما افسوس که بار دیگر مجبور شدم تصمیم سختی را اتخاذ کنم.
با توجه به اینکه بنده در حال گذاراندن دوران تحصیلات تکمیلی در انگلستان میباشم و وقت کافی جهت همکاری با کمیته را با وضعیت فعلی دیگر ندارم و جو کمیته دفاع نیز برای من که همواره معتقد به نابودی جمهوری اسلامی بوده و هرگونه سازش با آن را نیز خیانت به کشورمیدانم قابل تحمل نمیباشد و اصولا چنین طرز تفکری که معتقد بر نابودی جمهوری اسلامی باشد مورد حمایت برخی نمیباشد از این رو ترجیح دادم این نهاد را به حال خود رها کنم و مسئولیت را به آنانی که کمیته را میراث پدری خود میدانند واگذار کنم. از همین جا کناره گیری خود را به عنوان دبیر کل کمیته، انحلال شورای مرکزی و کناره گیری کلیه اعضای کمیته را اعلام میکنم

آرسام مصباحی
منچستر - بریتانیا

4/21/2009

web counter
Temp: BY Milad (Miloe)