Tuesday, March 10, 2009
خامنه ای و وحشت از سرنوشت عمر بشیر
جنایت علیه بشریت و کشتار انسان ها در منطقه دارفور سودان وقتی ابعاد جدی تری به خود گرفت که سخنان یک نظامی گریخته از این کشور در شبکه های بین المللی حاکی از آن بود که عمر بشیر جنایتکار حاکم بر سودان در منطقه دارفور دست به کشتار مردم زده و دستور قتل کودکان و تجاوز به زنان را صادر کرده است. این موضوع آنقدر افکار عمومی در اروپا را تحت تاثیر قرار داد که دادگاه بین المللی لاهه علیه این جنایتکار بی رحم اعلام جرم و دستور بازداشت وی را صادر کرد.

این اقدام صحیح و بجا وحشت تمامی جنایتکاران و دیکتاتورهایی که دستشان به خون مردم تحت سلطه شان آلوده است را سبب شد تا جایی که علی خامنه ای دیکتاتور حاکم بر ایران که بسیار وحشت زده بود لاریجانی را عازم این منقطه کرد و وی نیز این اقدام دادگاه لاهه را نادرست دانست.

این سوالِ پیش می آید که افرادی چون خامنه ای که با اشتباهات فراوان سرنوشت مردم ایران را سیاه کرده اند آیا سطح شعورشان از سران کشورهای اروپایی و مردم دنیا بیشتر است .دنیا اشتباه میکند و ملاهای جنایتکار حاکم بر ایران درست میگویند و از همه بیشتر می فهمند!
کشوری که سابقه کشتار بیش از 4 هزار زندانی سیاسی بیگناه و جنایت های بی شمار دیگری علیه مردم خود را در کارنامه دارد و اصولا تا امروز هیچ اقدام انسانی در حهت کمک به مردم خود انجام نداده مشخص است که از سرنوشت بشیر و بشیر های دیگر وحشت دارد.
کشوری که با ورود قانونی مواد مخدر سبب اعتیاد، بیماری و مرگ هزاران جوان شده است کشوری که قرن ها بعد از قرون وسطی هنوز زندانی سیاسی دارد، کشوری که زندانیان سیاسی را به طرز مشکوکی به قتل میرساند و برای کشتار آنها یک برنامه مدون و بلند مدت دارد آیا صلاحیت صحبت در مورد حقوق بشر را دارد؟ کشوری که در آن یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پول گم می شود آیا بهتر نیست به فکر پیدا کردن این سرمایه ملی باشد تا دخالت در امور دیگر کشورها؟
جمهوری اسلامی خوب میداند که آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیا سیاست نرم تری را در قبال کشور هایی چون ایران اتخاذ کرده که در فلج کردن این کشورهای شرور بسیار موثر است. آمریکا به جای لشکر کشی به سودان به گزارش سازمان ملل از این کشور بسنده کرد و دادگاه لاهه هم پس از بررسی اسناد و شواهد دستور بازداشت عمیر بشیر را صادر کرد. خامنه ای خوب میداند که دیر یا زود سرنوشتی چون بشیر پیدا خواهد کرد و البته در وسعت بسیار بزرگتر.

اگر بشیر متهم به جنایت علیه بشریت است خامنه ای علاوه بر این به فساد مالی، فساد سیاسی ، دخالت در امور کشورهای دیگر، جنایت در عراق، لبنان و فلسطین از طریق تجهیز و آموزش تروریست ها، ارسال نیروی نظامی، کمک های مالی و سلاح متهم است. این جنایتکاربی رحم باید بداند روزی که دستور پیگیری و بازداشت او صادر شود نه نیروی های بسیجش، نه سپاهیانش، نه نیروی وحشی انتظامیش و نه ارتش به گِل نشسته اش میتواند کمکی به او به کنند. سالها پیش وقتی صدام همچون یک موش به دار مجازات آویخته شد همگان دانستند دوران دیکتاتوری به سر آمده اما خامنه ای هنوز متوجه نیست که پایه های شکسته شده حکومتش بیش از پیش سست شده و دیگر تاب تحمل او و دیگر جنایتکاران حاکم بر ایران را ندارد.
نکته جالب که البته جدید نیست و مشی کلی صدای و سیمای دولتی و تحت سلطه ایران است این است که تمامی اخبار مربوط به جنایت های عمر بشیر در منطقه دارفور را که بدست ارتش این کشور در حال انجام است سانسور شده و آن چیزی که در اینجا مشخص است این است که شبکه خبر این کشور که در ماهواره هاتبیرد نیز پخش هیچ خبری در مورد دارفور پخش نمیکند این در حالی است که دنیا روی این منطقه زوم کرده است.
این فکر خیلی دور از ذهن نیست که با اتمام کار آمریکا در عراق و افغانستان اینک نوبت ایران و علی خامنه ای رسیده که با محو شدن جمهوری اسلامی جهان میتواند به یک آرامش نسبی دست یابد.
10 مارچ 2009
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)