Friday, November 7, 2008
این مرده متحرک را به خاک بسپارید
نزدیک به یک ریع قرن از حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران می گذرد. بیش از 27 سال است که رسانه هایی در خارج از کشور علیه این نظام فعالیت میکنند. صدای آمریکا،پارس،کانال یک،رنگارنگ،تصویر ایران،رادیو صدای ایران،رادیو آزادگان،رادیو فردا و... شاید تعدادشان از صدتا هم بیشتر باشد . اما موضوع مهم این است که کدامین رسانه، رسانه ی مردم ایران بوده است . کدامین رسانه حرف مردم را زده و مستقل بوده است ؟ به طور قطع هیچ کدام
اپوزسیون ایرانی در خارج از کشور دچار از هم گسیختگی شدید و ضعف فراوانی است . من معتقدم باید آن را مرده متحرک نامید . ما اندک افرادی را در میان اپوزسیون خارجی داریم که سالم باشند. هر یک گذشته ای به شدت تیره و تار دارند که هیچ نیازی به توضیح نیست اگر به پرونده مدیران و کارکنان این رسانه ها نگاهی اندازیم متوجه بسیاری از مسائل خواهیم شد. اصولا کسانی خود را نماینده مردم ایران جا زده اند که فساد اخلاقی و سیاسی شان دیگر برای همه مشخص شده است .
وقتی Cnn،BBc یک کلاهبردار سیاسی را به عنوان مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنند باید از اوج مشکلات در اپوزسیون خارج از کشور با خبر شد. وقتی صدای آمریکا از خود هیچ استقلالی در عملکرد ندارد و هر روز رنگ تازه ای به خود میگیرد دیگر به کدامین رسانه باید به اسم رسانه مردم ایران نگاه کرد. زمانی که صدای آمریکا به عنوان با سابقه ترین شبکه فارسی مخالف جمهوری اسلامی که بودحه ای هنگفت در اختیارش است از خود استقلالی در عملکرد ندارد و مجبور به اطاعت از دستورات سناتور های ایالات متحده است دیگر به کدام شبکه می توان اعتماد کرد اینان هر روز یک رنگ می گیرند و ثبات ندارند.
من به عنوان یک ایرانی که بیش از یک سال و نیم است با دقت عملکرد اپزوسیون ایرانی را در این نقطه از دنیا زیر نظر دارم به مردم ایران،دانشجویان،کارگران،زنان ایرانی اعلام میکنم اپوزسیون ایرانی در خارج از کشور یعنی هیچ . باورشان نکنید هیچ کمکی به شما نمی کنند اینها فقط برای بدست آوردن مخارج زندگی اسم ایران را به زبان می آورند . اگر از برخی دانشجویان ایرانی که به خارج از کشور رفتند فاکتور بگیریم دیگر در میان اپوزسیون هیچ شخصیت سالمی و وطن پرستی وجود ندارد. باید از اینها دل برید تا حرکت کرد اینها مردم ما و مخالفین حکومت ایران در انزوایی که خود در آن گرفتارند نگاه داشته اند، ترمز مبارزه را کشیده اند،به شدت بیمارنند . بسیاری شان عامل جمهوری اسلامی هستند که برای همین از حرکت انداختن جنبش های اجتماعی درون ایران فعالیت میکنند نهاد سیاسی می سازنند و مشتی فاسد و تاریخ گذشته را هم دبیر میکنند باور شان نکنید اینها فرزندان جمهوری اسلامی هستند. کدامشان میکروفن آزاد را در اختیار دانشجویان و زنان ایران قرار داده است که به آنها امیدوارید؟
اپوزسیون ایرانی را مرده بدانید باید خودتان حرکت کنید. باید بدانید که مسیر آزادی از خیابان های و کوچه های ایران میگذرد نه آمریکا و نه انگلستان. از رسانه هایی مثل پارس ،رنگارنگ،کانال یک و... دل ببرید اینها هیچ کمکی به شما نمی کنند اینها کاسه گدایی شان را به سمت شما دراز کرده اند تا خودشان را در مقابل دوربین قرار بدهند. فریب این ها را نخورید این ها همگی مشتی دلال هستند که کارشان این است .اینان دشمنان بی عقل جمهوری اسلامی هستند که مثل شمشیر دو دم هم مردم را زخمی کرده اند هم خودشان را. هیچ ضرری به نظام نرسانده اند. سی سال است مبارزه در انزوای این ها در آمده باید از این ها دل ببریم تا بتوانید برای رهایی از فلاکتی که در آن گرفتاریم اقدام کنیم . مرز بین خوب وبد در میان اینها مشخص نیست شاید میانشان خوب هم باشد اما چون استقلال عمل ندارند و همگی مزد بگیر هستند نمی توانند به یک رنگ در آیند ازخوب و بدشان دل ببرید تا ایران آزاد شود . خودتان در ایران پایگاه بسیازید یک مرکز فکر مستقل در ایران به پا کنید. این شبکه جهانی اینترنت در اختیار شماست از تلویزیون ها دل ببرید رادیو ها را تحریم کنید تا بتوانید حرکت کنید. بسیاری از این ها از دسته افرادی هستند که وزارت اطلاعات برای اختلاف اندازی میان مخالفین حکومت در ایران و شناسایی آنها در قالب تیم هایی به خارج از کشور گسیل داشته است . باور کنید حرف اینها حرف ما نیست باور کنید قلب اینها با ما نیست.اینها فردا رفسنجانی ها و خلخالی ها و سعید امامی دیگری میشوند نگذارید بیش از این ما رافریب بدهند. اینها را به حال خود بگذارید. رهایشان کنید تا در جهلی که در آن گرفتارند باقی بمانند خودتان پیش بروید مبارزه بدون اینها را تصور کنید ما می توانیم از سد جمهوری اسلامی بگذریم فقط باید باور کنیم که می توانیم.
آرسام مصباحی
منچستر - بریتانیا
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)