Thursday, October 9, 2008
غرور آفت جدید در مزرعه اپزوسیون
باعث تاسف است وقتی گفته میشود(شاید صحت نداشته باشد) کیوان رفیعی دبیر مجموعه فعالین حقوق بشر رفتاری انجام داده که دشمن شاد کن شده است . به حال مبارزه گریستیم وقتی اعلام شد امید عباس قلینژاد به خاطر سیصد هزار تومان دست به عملی زده که آبروی جبهه دموکراتیک را برده است . جای تاسف داشت که اعلام شد برای دفاع از طبرزدی برخی میدان مبارزه را با میدان تخریب افراد اشتباه گرفته و میخواهند با نام طبرزدی خود را بالا بکشند و در این راه از انگ زدن به افراد هم کم نمیگذارند . جای تاسف داشت وقتی عکس های احمد باطبی و لیلی مظاهری در کنار هم دیده میشد و فردا اعلام شد مظاهری کلاه بردار است .
تمام این اقدامات در حد فاصل یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه برخی شان در سه ماهه گذشته ضربات مهلکی بر پیکره مبارزه بودند.
ترس از قبول اشتباه و غرور فراوانی که افراد فوق همگی به آن گرفتار هستند سبب شده است تا نظام اسلامی خوشحال از این پیروزی خبرهایی دال بر فساد اخلاقی مخالفین را در بوق و کرا کند . این افتضاحات رخ داده تنها با یک بیانیه چند خطی که در آن اعلام میشد رفتار اشتباهم را قبول دارم قابل حل بود اما دریغ که جرات آن در دل کسانی که خود را یکتای بی همتای مبارزه میدانستند دیده نشد
زندان رفتن آن چنان غرور و افتخاری برای آقایان شده است حاضر نیستند اعتباری که با زندان بدست آورده اند را به راحتی از دست بدهند. البته تا حدودی حق هم دارند
در هیچ کجای دنیا ندیدیم فردی که برای عقیده اش به زندان رفته اینچنین خود را در اوج ببیند که حاضر نشود گندی را که بالا آورده پاک کند . اگر به واقع هدف از زندان انجام وظیفه و پافشاری بر روی عقاید و دفاع از حقوق بشر است چرا پس از آزادی خود آفت حوق بشر می شود؟اگر زندان رفتن و بالا کشیدن از نردبان مبارزه هدف نیست پس چرا انتظار میرود پس از زندان هر کس هر کار دوست دارد بکند و کسی هم به دلیل آنکه زندان رفته چیزی نگوید؟
در ایمیلی که گفته میشود کیوان رفیعی به سایه حسن فرستاده(مندرج در وبلاگ سایه حسن که به نظر معتبر میرسد) آنچنان بی شرمی به چشم میخورد که انسان گمان میکند یک آخوند خونخوار از دسته افرادی که جنایات 67 را انجام دادند این مطلب را نوشته است؟ آیا داشتن رابطه جنسی با دوست دختر(یا نامزد) خود آنچنان در نزد کیوان زشت محسوب میشده که تهدید میکند عکس مربوطه را برای پدر و مادر و دوستان سایه حسن فکس میکنم؟( سایه حسن این را میگوید)اگر این حرکت زشت محسوب میشود کیوان هم یک طرف ماجرا هست آیا خود را اطهر فرض کرده است ؟
کیوان عزیز فراموش کرده ای که تو سی سال در ایران زندگی کرده ای و با فرهنگ ایرانی شکل گرفته ای، تو در فضای بسته ایران رشد کردی که برداشتن ابروی دختران قبل از ازدواج امری زشت تلقی میشود فراموش کردی طرف مقابلت سایه حسن است که عمری در قلب آزادی زندگی کرده و پخش عکس هایش هم برایش اهمیتی ندارد .رفیق آنجایی که او زندگی میکند نامش ایران نیست . البته این ها همگی مربوط به حال است که کیوان سکوت کرده شاید قصه چیزی دیگر است .
با نهایت احترامی که به کیوان میگذارم و دوستی که با او دارم متاسفم که باید اعلام کنم دفاع از آنچه که گمان میکردم او به آن معتقد است و در دوران زندانش تا آنجا که در توانمان بود برای آزادیش تلاش کردیم اشتباه بوده است .به چه سبب دختری را به ترکیه کشاندی(سایه حسن مدعی است کیوان در ترکیه است که اگر صحت داشته باشد باید تلاش کنیم او از ترکیه خارج شود تا در این مورد توضیح دهد.)و حالا هم این افتضاح را به بار آوردی ؟ آیا شما نیستید که برای برابری حقوق زن و مرد روزانه ده ها بیاینه میدهید آیا شما نیستید که از سرکوب دختران و پسران به دلیل داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج انتقاد میکنید؟ آیا شما از پسرانی که فیلم رابطه جنسی شان با دختری را تکثیر کرده و به دست مردم میدهند و پس از بازداشت حکم اعدام میگیرند دفاع نمیکنید؟ آیا شما مخالف اعدام نیستید؟ آیا این دفاع از حقوق بشر است و آن چیزی است که شما به عنوان دبیر مجموعه فعالین حقوق بشر به آن معتقد هستی ؟ برای حقوق بشر و این مدافعان بزدل و عوام فریب متاسفم . اگر دفاع از حقوق بشر در نظر شما این است ، وای اگر از پی امروز بود فردایی
واعظان کاین جلو که در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
اما ماجرای اختلاس و این صحبت هایی که این که حول جبهه دموکراتیک که نهادی با سابقه و مهم است می چرخد هم خود داستانی ساده داشت که با عدم قبول این اشتباه از سوی سران این نهاد معمایی بزرگ را سبب شد که خود نیز آبرو ریزی بزرگی را سبب شد . ماجرا از این قراربود که یک فعال سیاسی در خارج از کشور مبلغ 300 هزار تومان را برای خانواده طبرزدی در دوران زندان ایشان به ایران و به حساب امیدعباس قلینژاد ترانسفر میکند. متاسفانه عباس قلینژاد این پول را مدت ها بعد از آنچه که باید به دست خانواده طبرزدی برساند و پس از اعتراض دو طرف که مدعی بودند پول ترانسفر شده و به آنها نرسیده و پس از آنکه صدای فریاد اختلاس اختلاس در آمد به دست خانواده طبردی می رساند( یا شاید هم نرسانده و گفته می شود رسانده است)
این ماجرا پس از آزادی طبرزدی به گوش او می رسد . متاسفانه اعلام میشود چون عباس قلینژاد شش بار زندان رفته نباید موضوع رسانه ای شود. این درست است که نباید رسانه ای شود اما این درست نیست که زندان رفتن سرپوش بر اختلاس بگذارد .اینجاست که حیثیت نهاد های مدافع حقوق زندانیان سیاسی و مبارزین با یک اشتباه بچه گانه زیر سوال رفت . آیا بهتر نبود اعلام می شد سخنگوی جبهه دموکراتیک اختلاس کرده واز سوی این نهاد کنار گذاشته شده است . دفاع غیر علنی از اختلاس و محکوم کردن شاکی و زدن انگ اطلاعاتی به او باعث شد انگشت اتهام به سوی نهادهای حقوق بشری و مدافع زندانیان سیاسی از جمله کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم نشانه رود و از ما خواسته شد علیه این اقدام بیانیه بدهیم که البته خود را به دلیل استقلال کمیته از هر نهادی بی طرف اعلام کردیم .
از ماجرای احمد باطبی و لیلی مظاهری هم بگذریم که خود با حرکات زشت تری همراه شد و آن هم تجاوز به حریم شخصی افراد بود. حضور باطبی در کلاب شبانه در واشنگتن نباید جرم محسوب شود این حق هر کسی است که آن طور که دوست دارد زندگی کند. زندگی شخصی جدا از مبارزه است و نباید آنها را با هم در آمیخت . جای تاسف دارد که فخر آور این موضوع را به پتکی تبدیل کرد بر سر احمد باطبی برای تلافی گذشته ای که او نمیخواهد از آن درس بگیرد .این اوج پایین بودن سطح درک افراد را نشان داد که برای تسویه حساب با هم از هیچ حرکتی فرو گذار نمی کنند . آیا فخر آور به عدم آزادی اندیشه و عمل معتقد نیست که اینگونه رفتار میکند و رفتن به کلاب شبانه را برای مبارزین حرام توصیف میکند آیا روابط خود با دختران در ایران را فراموش کرده است؟)
هیچ دفاعی از گذشته باطبی و فخر آور ندارم اینکه آنها با هم نهادی را ساختند و پس از خروج فخر آور هم باطبی اعلام کرد رابطه ای با او ندارد هم مساله ای است که نباید رسانه ای میشد که شد . این هم ترس از قبول اشتباه است که غرور باعث آن شده است. آیا احمد باطبی یا هر انسان دیگری اشتباه نمیکند؟ بهتر نبود اعلام می شد دوستی با فخر آور و راه اندازی نهادی سیاسی اشتباهی از سوی من بود . این اصل دموکراسی بود و باطبی را بزرگتر میکرد. حتی فخر آور را هم محکوم نمیکنم . بهتر نیست فخر آور با امکاناتی که در اختیار دارد به کمک مردم بشتابد نه اینکه بخواهد مبارزه را از وجود افرادی که مخالف نظر او فکر میکنند پاک کند این نه تنها در قدرت او نیست بلکه روندی فرسایشی علیه خود اوست . او نباید اینگونه خود را درگیر این مسائل حاشیه ای میکرد که امروز این اختلافات زجر آور به وجود آید.
متاسفانه هر دو طرف درگیر فراموش کرده اند که در جنگ با نظامی هستند که خون مردم را در شیشه کرده نه جنگ با هم . حیف است که اتحادی از دو طرف نداریم، حیف است که باطبی فخر آور را تکذیب کند و فخر آور باطبی را ،حیف است فخر آور کسی را دزد بنامد و خود را مبرا از گناه . این آب ریختن بر آسیاب خونخوار و سرکوبگر رژیم را با قبول اشتباهاتتان متوقف کنید
واقعا انسان با دیدن نوشته های فخر آور علیه باطبی،زارع زاده،جمشید چالنگی، طبرزدی،صدای آمریکا و... شک میکند که طرف مبارزه او رژیم تهران است یا مخالفین رژیم تهران !
متاسفانه در تمامی موارد ذکر شده دوستان و اطرافیان این افراد مقصر را شاکی میدانند که حقوقش پایمال شده است. اصل دموکراسی زیر پاست و کسی قبول ندارد . بهتر نیست به جای دفاع از اشتباه به تذکر اشتباهات بپردازید؟
گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد
وای اگراز پس امروز بود فردايی
آرسام
9اکتبر
منچستر - انگلستان
-------------------------------
کیوان طی تماسی با من اعلام کرد: تمامی حرف های سایه حسن دروغ است و همگی را تکذیب کرد اعم از نامزدی، داشتن رابطه جنسی، تهدید او به انتشار عکس و... . اعلام کرد ایمیل مندرجه در وبلاگ سایه حسن ساختگی است و مربوط به وی نیست و مدارکی دارد که ارائه میکند . او به زودی پس از بهبود اوضاع اقامتش در مورد سایه حسن و سو استفاده او از اطلاعات شخصی که او به عنوان وکیلش داده به نزدیکانش توضیح میدهد.
---
(قضاوت را به اذهان بیدار مردم میسپارم )
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)