Saturday, April 12, 2008
ایران قبرستان آرزوهای جوانان
ربع قرن حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران امروز برای مردمی که در سال 1979 مشتاقانه خواهان تغییر سیستم اداره کشور بودند نه تنها دستاوری نداشته بلکه اعم جوانان و نسل جدید و آرمان خواه ایران تنها راه گذر از بحران فعلی کشور را تغییر حاکمیت میداند.
در کشوری که مردم با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند گرانی و بیکاری تمامی روزنه ها امید را بسته و آنچه که این روزها بیش از پیش خود را نشان میدهد عدم توانایی دولت برای کنترل گرانی است.
سال 87 قطعا سال بهتری نسبت به سال گذشته برای رژیم اسلامی نخواهد بود اگر سال گذشته مشکلات خشکسالی و سرمازدگی کشور را کمتر تحت تاثیر قرار داده بود سرمای عجیب زمستان ضربه مهلکی بود بر پیکر کشاورزی بیمار ایران. به نظر نمی رسد دولت در سال جدید از بخش کشاورزی انتظار بالایی داشته باشد.
افزایش سرسام آور قیمت ها در تمامی بخش ها و متعاقب آن پایین آمدن توان خرید مردم نیز از جمله مشکلاتی نیست که بتوان به سادگی برای انها چاره اندیشید . افزایش ناگهانی قیمت مسکن که ثمره اشتباه مسلم دولت احمدی نژاد در اعطای وام 10 میلیون تومانی مسکن بود مردم را با بحرانی روبه رو کرده که یقین دارم در آینده ای نه چندان دوراعتراضات بزرگی را به دنبال خواهد داشت.
اینکه چرا حکومتی که در آمد نفتی بسیار مناسبی دارد و در سال جدید نیز بیش از 4 میدان نفتی و گازی دیگر کشف خواهد کرد چنین وضعیت درد آوری را به مردم خود تحمیل کرده است سوالی است که 29 سال است مردم جواب آن را نمی دانند!
هزینه سنگین اجاره خانه و بالا رفتن قیمت زمین در ایران و همزمان بالا رفتن قیمت مواد پروتینی و فشار بیشتر بر اقشار متوسط و کم در آمد جامعه در سال جدید نیز روند صعودی خود را نشان داده ومعلوم نیست چرا رهبر نظام اسلامی این سال را سال نو آوری اعلام کرده است . سخنان احمدی نژاد و قول و قرار ها وی که از آغاز دروغی بیش نبوده در سال جدید هم ادامه داشته و اینکه او هم خبر از بهبود شرایط می دهد نشان دهنده آن است که رهبر نظام اسلامی و دولت جمهوری اسلامی دچار توهمی شدید شده اند که قطعا با توجه افتضاحات دولت پادگانی و نداشتن برنامه ای برای کنترل تورم و گرانی صحبت از نو آوری تنها برای فریب مردم به میان آورده شده است.
تصویت قطعنامه سوم در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و به بازی گرفتن این قطعنامه ها توسط دولت احمدی نژاد بار دیگر سبب شده است مردم بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند و با روند فعلی ورشکستی بسیاری از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی نمی توان آینده ای خوش را برای چنین حکومتی متصور بود.
مردم با عدم شرکت در انتخابات مجلس جمهوری اسلامی بار دیگر نارضایتی عمیق خود را از وضعیت کشور اعلام کردند و در مقابل حکومت نیز طبق معمول گذشته با عدم قبول شکست های خود و اعتراضات مردم به دروغ پراکنی در این مورد مشغول شد. رژیم اسلامی که دولت آن به نازیسم بسیار متمایل نشان میدهد به عقیده رهبران نازی نیز اعتقاد آورده است جایی که اعلام میشد "حقیقت همان دروغی است که بارها تکرار می شود" . خبر مشارکت 70 درصدی مردم در انتخابات و حوزه های خالی رای گیری نمود واقعی این اعتقاد سران جمهوری اسلامی است که بارها به دروغ اعلام میکنند مردم در انتخابات شرکت کرده اند در حالی که این خبر قطعا دروغی بیش نیست.
آمال و آرزوهای نسل جوان ایران نیز مثل دیگر خواست های مردم به بازی گرفته شده و ایران به قبرستان آرزوهای جوانانی تبدیل شده که رژیم اسلامی با استفاده از هر حربه ای قصد کنترل خیزش های احتمالی آنان را دارد.
جوان ایرانی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی اش به فاجعه ای به نام بیکاری بر می خورد که دیگر مثل گذشته در حد حرف و حدیث نیست بیکاری در ایران غوغا می کند و واقعیتی انکار ناپذیر است. این جوان با وضعیت موجود هرگز توان ازدواج را نخواهد داشت و بر فرض آنکه با پشتیبانی خانواده قصد چنین اقدامی را داشته باشد نیز با بحران جدید مسکن مواجه است که تمام روزنه های امید را برای وی خواهد بست و هزینه های سنگین ازدواج در ایران نیز معضلی نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت.
رژیم اسلامی پس از آنکه به ناتوانی خود برای کنترل چنین وضعیتی آگاه شده است با ورود انواع اقسام مواد مخدر به کشور و آلوده کردن قشر عظیمی از جوانان به این مواد اهریمنی قصد دارد به نوعی از خیزش و اعتراض جوانان جلوگیری کند. وقتی چنین حکومتی ادعای نو آوری میکند باید گفت چیزی جز توهم نیست . پیشرفتی که از خون دل مردم به دست آید و تنها سبب رضایت سران نظام شود و تاثیری در زندگی مردم نداشته باشد نه تنها پیشرفت نیست بلکه قدم های بزرگی به عقب می باشد.
سال گذشته نظام اسلامی اعلام کرد در تولید گندم به خودکفایی رسیده و حتی در حال صدور این محصول استراتژیک است اما هرگز اعلام نکرد تمامی سطح زیر کشت محصولات دیگر اعم از جو،نخود،عدس و ..را زیر کشت گندم برده و علنا کشور به واردات محصولات دیگری روی آورده است که قبل از این نیازی به واردات آنها نداشت . آیا این پیشرفت است؟ این عقب گرد بزرگ قطعا در سال های بعد که خاک کشاورزی پتانسیل تولید خود را ازدست بدهد و کاهش شدید تولید گندم را شاهد باشیم خود را بروز خواهد داد.
اقتصاد شکست خورده و صنعت روبه ورشکستگی ایران بیشتر از آنکه توان نو آوری داشته باشد در سال جدید روند نزولی خود را نشان خواهد داد و در چنین وضعیتی باید نگران مردم ایران بود که بازیچه دست دولت مردانی بی تفکر و فاقد شعور شده اند. مردم ایران تنها بازنده این جریان و جوانان بزرگترین قربانی نظام اسلامی خواهند بود.
در چنین وضعیتی اپوزسیون ایران که ادعای مردم دوستی را دارد باید به خود بیاید و این تابوی که برای خود ساخته را بشکند و برای نجات کشوری که امروز در حقیقت در حال نابودی است اقدامی کند. قصه گذشته ها دیگر به کار مردم نمی آید،سخن از اشکالات اسلام در شبکه های ماهواره ای دردی از مردم ایران دوا نمی کند، به دنبال تاج و تخت رفتن دیگر چاره کار نیست، تعریف و تمجید از شاهزاده و شاه و سلطنت سخن امروز نیست،تخریب افراد و شخصیت های درون و برون مرزی و وابسته دانستن آنها به نظام اسلامی آرزوی این حکومت است نه دوای درد ما. به دانشجویان،زنان و کارگران ایرانی ایمان بیاورید و بدانید راه پیروزی و هر اقدامی علیه نظام اسلامی از این گذرگاه می گذرد.
ایران در آستانه نابودی است ،ایران قبرستان آرزوهای جوانانش شده چاره ای بیاندیشید.
آرسام مصباحی
12 آپریل 2008
پ ن
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)