Monday, January 28, 2008
آری برادر اسطوره ها تمام فصل های تاریخ هستند
مرداد سال 1385 قاسم شیرزادیان طی مقاله ای که اصلا به مذاق من خوش نیامد در مطلبی نوشته بود نسل اسطوره هایی که به جای ما به میدان بیایند و مبارزه کنند تمام شده است . آن زمان اکبر گنجی مشغول بازی در سناریویی از پیش تعیین شده بود و همه ی ما او را اسطوره دانسته بودیم اما ندانستیم اسطوره اکبر محمدی بود که بعد از 9 روز اعتصاب غذا جان داد اما گنجی روی تخت بیمارستان میلاد به هر آنچه که از آغاز تا انجام آرزویش را داشت رسید.
در آن مقاله قاسم آورده بود گنجی شوالیه نیست که به جای ما به میدان برود و بجنگد امروز باید 70 میلیون ایرانی را به میدان آورد گرچه معتقدم قاسم به شدت تحت تاثیر احساسات دموکراتیک خود این مقاله را نوشته بود و آورده بود مبارزات اسطوره ها دیگر جایی در صحنه مبارزات دموکراتیک ندارد و گنجی باید کار را به کاردان بسپارد اما در کل به به میدان آوردن توده ها موافق هستم اما نه اینکه بگوییم نسل اسطوره هایی چون طبرزدی تمام شده است .
بازداشت قاسم شیرزادیان که نتیجه فروش اطلاعات اعضای حزب دموکرات ایران توسط یکی از مبارز نام های اطراف به وزارت اطلاعات بود شاید فرصتی را دست داد تا باز هم تاکید کنم اسطوره ها تمام فصل های تاریخ هستند.
در آن مقاله به قاسم نوشتم همین کیوان رفیعی اسطوره ای بی همتا در صحنه ی مبارزه شده است و چگونه می گویی فصل اسطوره ها تمام شده است؟
آن زمان کیوان تازه بازداشت شده بود و زیر شدیدترین فشارها قرار داشت هر چه ما تلاش کردیم که به اپوزوسیون ایرانی بفهمانیم وقتی فردی زندان می رود اعتقاداتش مهم نیست باید حمایت شود کسی نه فهم درک این حرف را داشت نه کسب و کارش اجازه این مهم را به او میداد خلاصه کیوان در عین مظلومیت ماه ها در زندان بود و شخصا تنها به نوشته های در مورد وضعیت وی و امضا پتیشن های آزادیش پرداختم به هر روی وضع کیوان با قاسم امروز قابل مقایسه نبود کیوان تحت فشار های شدیدی قرار داشت و البته بیش از قاسم شناخته شده بود و امروز قاسم هم چهار ماه را در 209 انفرادی بود و این روزها هم در سالن 1 اندرزگاه 7 زندان اوین یعنی محل نگهداری اشرار و معتادین منتظر دادگاهش است و دریغ از یک اطلاعیه در مورد وضع وی
شاید قاسم آن روز که آن مقاله را نوشت هرگز گمان نمی کرد روزی در 209 تنهای تنهای در سانسور خبری قرار گیرد او به این اپوزوسیون بسیار دل بسته بود که شاید امروز فهمیده باشد اشتباه است امروز او به همان اسطوره ای تبدیل شده است که در مقاله اش آورده بود فصلشان تمام شده است .
قاسم شیرزادیان برای من یک دگر اندیش سیاسی است و امروز باید از او حمایت شود چون اویک انسان است، دفاع از عقایدش وظیفه ی من نیست دفاع از حقوق انسانی اش وظیفه هر انسان آزادی خواه است.
قاسم عزیز بدان آنچه که تو را در سانسور خبری قرار داده است جنگ با اعتقاداتت و نهاد مورد حمایتت است تو قربانی گذشته ای شده ای که همچون من از آن بی خبر بودی
در مورد قاسم شیرزادیان چندی قبل به یکی از افرادی اتفاقا خودش در وضعیت امروز شیرزادیان مقصر است گفتم نمی خواهید از او حمایت کنید جواب جالب بود :وقت ندارم
یاد خودم افتادم آن روزهایی که گمان میکردم اگر گیر کنم کسی حمایتم میکند یادش به خیر چه حماقتی بود با طناب پوسیده اینها به چاه رفتن
من که آمدم و البته زود رفتم اما نگران آن نسلی هستم که آقایان سفره را برایشان پهن کرده اند و وقتی می خواهند خودی نشان دهند کسی حمایتشان نمی کند .من نگران همان توده های هستم که شیرزادیان از آنها سخن راند توده هایی که قرار است به میدان بیایند
آیا اگر این توده ها هم به زندان بیافتند بازهم وقتی نیست برای حمایتشان؟ اصلا این وقت کی هست؟ چه چیز مهم تر از حمایت از یک مبارز؟ آیا بس نیست این همه دل سوخته ای که این مبارزه داد؟ این همه ریزش نیرو بس نیست؟
پس از چهار سال و پس از سالها عضویت در نهادهای سیاسی و حقوق بشری باید بگویم من و امثال من بازیچه دست عده ای زیاده خواه بودیم که از این مبارزه به همه جا رسیدند و آرزوی هایشان را با این مبارزه به واقعیت تبدیل کردند ما گمان کرده بودیم اینها مبارز هستند وبازیچه شان شدیم ما با زحمت شخم زدیم کاشتیم داشتیم و آنها برداشتند ای کاش ذره ای انسانیت در وجود بسیاری بود.
قاسم عزیز این بازی سیاست است، فردای این کشور هم من و تو باید نظاره گر اعمال آنهایی باشیم که ذکرشان را گفتم بازی احزاب و گروه ها نتیجه اش باخت برای من و تو است بیا تا درختی نو از استقلال برای خودمان برافشانیم.
آری برادر باز هم یکی به تنهایی به جای بقیه هزینه کرد باز هم یکی قربانی بقیه شد وباز هم می گویم اسطوره ها تمام فصل های تاریخ هستند.
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پی امروز بود فردایی
28 ژانویه 2997
پ ن
دیروزهفتم بهمن ماه دادگاه قاسم در شعبه 13 دادگاه انقلاب بود چه خبر؟
2 Comments:
Anonymous Sahar said...
dar nazare anan ke parvaz ra nemifahmand har andaze ke bishtar oj begiri kochektar be nazar miresi
;;;;;;;;;;;;;;
key Miay Iran Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

Anonymous Sahar said...
Doset daram Hezae Hezar Bavar Nadari Az gharar

web counter
Temp: BY Milad (Miloe)